[ 24 ธ.ค. 62 ] กิจกรรม Learnning Camp และ กิจกรรม Fix It Center ปีการศึกษา 2562