ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่สำเร๊จการศึกษาในปีนี้ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่าน วัชรพล โตมรศักดิ์ ศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม 2563


วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 63