กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฟังธรรมเพื่อพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ณ อาคารเก็บกาญจนา เทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมาวันที่โพสต์ 30 ก.ค. 64