คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในทุกช่องที่มี **
ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน
ข้อมูลการศึกษา
ข้อมูลผู้ปกครอง
ต้องการศึกษา
หากเกิดข้อผิดพลาดในการสมัคร กรุณาติดต่อได้ที่ 0883425813 อ.นา หรือ http://www.c-tech.ac.th/board/