[ 07 พ.ย. 62 ] ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเรืองวิชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์