[ 28 ม.ค. 63 ] นักศึกษาการโรงแรมจิตอาสา รับบริจาคเพื่อคนตาบอด

นักศึกษาการโรงแรมจิตอาสา รับบริจาคเพื่อคนตาบอด
ณ ตลาดสุระนคร นครราชสีมา