[ 28 ม.ค. 63 ] Fix It Center โรงเรียนอ่างห้วยยาง

Fix It Center โรงเรียนอ่างห้วยยาง
ต.ยางใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 23-24 มกราคม 2563