[ 01 มี.ค. 63 ] งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563

งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 102 ปี การศึกษาเอกชน การศึกษาเอกชนทางเลือกสู่อนาคต
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช