ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ ชมรมศิษย์เก่า
การใช้งานระบบชมรมศิษย์เก่า จะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ศิษย์เก่าทุกคนจะต้องลงเบียนเป็นสมาชิกศิษย์เก่าก่อน ถึงจะได้รับข่าวสาร และอื่นๆ สำหรับศิษย์เก่าคนใดที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าสู่ระบบดูเพื่อนสมาชิกได้ทุกสาขาวิชา หากลืมรหัสผ่าน ให้กดไปที่ ลืมรหัสผ่าน ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านไปที่ อีเมล์ของท่าน ให้ท่านเข้าไปที่อีเมล์เพื่อทำการดูรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน หากท่านใดยังไม่ลงทะเบียนให้เลือกที่ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบศิษย์เก่า

บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นางสาวอังธิกา หวัดสูงเนิน จบสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทำงาน 7-Eleven ศึกษาต่อราชภัฏ นครราชสีมา
บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ว่าที่รต.ศิรินภา พูนกลาง จบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บ.ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการผ่ายทรัพยากรบุคคล
บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นางสาวสุภาวดี อินทร์ตรา จบสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-Eleven สาขาปากช่อง
บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ซี-เทค นายวิฑูรย์ ศรีสมบัติ จบสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายช่างระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขามทะเลสอ(ประธานชมรมศิษย์เก่า)
บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ซี-เทค นางสาวกิตติยา มังจันทึก จบสาขาวิชาบัญชี พนักงานบันทึกข้อมูล ทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นางสาวโชติรส แสดใหม่ จบสาขาวิชาบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานกรมชลประทานที่ 8 สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์