หัวข้อ : ส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
| เข้าชม 660 |

ส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ครั้งที่ 34
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 9-11 มกราคม 2563
ที่ จ.ชัยภูมิ

วันที่ลงโพสต์ 09 ม.ค. 63