วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เปิดรับบุคคลทั่วไปที่ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจน ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น

จบแล้วได้อะไร

     วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
     ปรับขั้นเงินเดือน
     มีวุฒิการศึกษาตรงตามอาชีพ

แล้วดีอย่างไร

     ประหยัดเวลา
     ลดค่าใช้จ่าย

โปรแกรมที่เปิดสอน

     โปรแกรม 1 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
     โปรแกรม 2 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
     โปรแกรม 3 DVT เรียนตามวันหยุด

สถานที่รับสมัคร

     อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
     Tel. 044-465168-9 Mobile. 099-4756660, 099-4756661
     089-8486488,081-3901944 Fax : 044-465165-207
     สมัคร Online ได้ที่ www.c-tech.ac.th