คำถาม : เรื่องใบประกาศนียบัตร
..ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หายค่ะ..อยากขอให้ทางโรงเรียนออกให้ใหม่..จบการศึกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550.. บริหารธุกิจกิจ,สาขาการบัญชี

โดย : ภัทรวดี วงษ์วิจิตร 
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 64
ตอบ 1 คน
ความคิดเห็นทั้งหมด 1
ความคิดเห็นที่ 1  หัวข้อ : เรื่องใบประกาศนียบัตร

สามารถขอใหม่ได้ค่ะ - แจ้งความหาย - ยื่นคำร้องที่ฝ่ายการเงิน - ยื่นหลักฐานที่ฝ่ายทะเบียน ใบแจ้งความ/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

โดย : อ.นา 
ตอบเมื่อ : 20 เม.ย. 64

แสดงความคิดเห็น

กลับไปหน้าถาม-ตอบ