สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


เกี่ยวกับสาขา


     สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆ ของสายอาชีพ เนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา ซึ่งทุกๆ วันนี้ แต่ละครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละ 1 คัน ขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีมากกว่า 1 คันอีกต่างหาก ทั้งการใช้รถมีระยะเวลาซ่อมบำรุงรักษาทุกๆ รอบ เช่น 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือตามสภาพรถ โอกาสในการเจริญก้าวหน้าของช่างยนต์ จึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


 ฝึกทักษะระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์
 เน้นงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์