สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)


บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel)   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา3 (สุรนารี)

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistic)


บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์โคราช จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท บุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)


   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retailing Management)


KFC


   สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ (Machanic Automotive)


บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด สาขาสีคิ้ว

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท ฮอนด้าเชิดชัยคาร์ จำกัด สาขา 2

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
ร้าน ส.อะไหล่
อู่สูงเนินรวมช่าง
อู่หนิงเซอร์วิส

   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (Electical)


บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์โคราช จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)


บริษัท Simatเทคโนโลยี จำกัด มหาชน(สาขานครราชสีมา)

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา3 (สุรนารี)

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!