สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)


บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา3 (สุรนารี)

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistic)


ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ(ลาดกระบัง)

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์โคราช จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท บุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retailing Management)


บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟเอเชีย จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ (Machanic Automotive)


บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด สาขาสีคิ้ว

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท ฮอนด้าเชิดชัยคาร์ จำกัด สาขา 2

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
อู่ สัมฤทธิ์
ร้าน ส.อะไหล่
อู่สูงเนินรวมช่าง
อู่หนิงเซอร์วิส

   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (Electical)


บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์โคราช จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครราชสีมา3 (สุรนารี)

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!
บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด

อยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไร สวัสดิการดียังไง คลิกเลย!!