วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เปิดรับบุคคลทั่วไปที่ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจน ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น


จบแล้วได้อะไร


 วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
 ปรับขั้นเงินเดือน
 มีวุฒิการศึกษาตรงตามอาชีพ

แล้วดีอย่างไร


 ประหยัดเวลา
 ลดค่าใช้จ่าย

สถานที่รับสมัคร


 อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
 Tel. 044-465168-9 Mobile. 099-4756660, 099-4756661
 089-8486488,081-3901944 Fax : 044-465165-207