คำถาม : ถ้าจะไปเรียนต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะ
หนูจะมาสมัคร

โดย : เจแปน ใจกล้า 
โพสต์เมื่อ : 6 ม.ค. 60
ตอบ 1 คน
ความคิดเห็นทั้งหมด 1
ความคิดเห็นที่ 1  หัวข้อ : ถ้าจะไปเรียนต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะครับ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร 3. ใบ ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือใบวุฒิการศึกษา 4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

โดย : อ.มังกร  
Email : c257@c-tech.ac.th
ตอบเมื่อ : 15 ม.ค. 60

แสดงความคิดเห็น

กลับไปหน้าถาม-ตอบ