ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 22 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมแจ่มจันทร์วันที่โพสต์ 02 ต.ค. 63