เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563
ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรม ณ พระราชวังบางประอิน
และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 กันยายน 2563วันที่โพสต์ 02 ต.ค. 63