โครงการ ปันน้ำใจ ให้โอกาสผู้พิการทางสายตา
โดยนักศึกษาชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม รับบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับผู้พิการทางสายตา
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครราชสีมาวันที่โพสต์ 08 ต.ค. 63