คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา มอบ “ชุดกิ๊ฟเซ็ท” และสิ่งของต่างๆให้กับ โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมา-โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา-โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและบุคลาการทางการแพทย์

วันที่ 2 กันยายน 2564วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 64