คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมาสนับสนุนน้ำดื่ม และสิ่งของต่างๆ ให้กับ ศูนย์พักคอย และ สถานที่กักกันโรคระบาดโควิด19 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 กันยายน 2564วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 64