พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมจอมพลแกรนด์ โรงแรมโคราช โฮเต็ล
วันที่ 19 ธันวาคม 2564วันที่โพสต์ 20 ธ.ค. 64