แสดงความยินดีกับน้องๆ ม.6 จากทุกโรงเรียน ที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน ทวิภาคี กับ บ.เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยผ่านกิจกรรม Workshop สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 23-25 ก.พ. 2565
ณ อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมาวันที่โพสต์ 01 มี.ค. 65