คณะผู้บริหาร ครู อาจ่ารย์ และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 65
วันที่ 2 มิ.ย. 65วันที่โพสต์ 02 มิ.ย. 65