สาขาวิชาเครื่องกล/ยานยนต์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


ใครเหมาะที่จะเรียน

ระดับ ปวช.

     ผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม ที่ต้องการเรียนรู้ หลักการซ่อมบำรุงรักษารถมอเตอร์ไซค์ บำรุงรักษารถยนต์ ซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์แบบเบนซิล แบบดีเซล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐาน เป็นการเรียนระบบทวิภาคี (DVT) ได้รายได้ระหว่างเรียน

ระดับ ปวส.

     ผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกโปรแกรม ที่ต้องการเรียนรู้หลักการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ งานด้านไฮดรอลิกส์ นิวแมติกส์ งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ งานเครื่องล่างส่งกำลังของรถยนต์