สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotions


เกี่ยวกับสาขา


     เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบวงจร และอุปกรณืทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น


จุดเด่น เฉพาะ C-TECH


 ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียง ระบบรถยนต์ และ พีเอ
 การถ่ายทำรายการวิดีโอ ตัดต่อภาพและเสียง
 ติดตั้งระบบจานดาวเทียม ตรวจสอบวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้า