วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มีสาขาต่างๆ มากมาย ที่สามารถรองรับความต้องการเกือบทุกอาชีพ และยังมีเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน มีอาจารย์ที่มากความสามารถและประสบการณ์ อยากรู้ว่ามีสาขาใดบ้าง ดูด้านล่างได้เลยครับ


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)