สมัครได้ด้วยตนเองที่ ชั้น 1 อาคารเรืองวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยิชนะพลขันธ์ นครราชสีมา สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ สมัครเรียนออนไลน์ คลิกเลย!!


หลักฐานการสมัครเรียน


 สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาบัตรประชาชน
 วุฒิการศึกษา (ตัวจริง)
 รูปถ่าย 1-2 นิ้ว

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา


 ปวส. บริหารธุรกิจ ภาคเรียนละ 8,000 บาท
 ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ภาคเรียนละ 11,000 บาท
 ปวช. ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนละ 5,500 บาท