สาขาวิชาช่างก่อสร้าง There are 5 Promotions TAB, SPECIAL OFFERS, PRIVILEGE, ROYAL ORCHID PLUS, ROYAL ORCHID HOLIDAYS and View All Promotionsศิษย์เก่าสาขานายวีระวัฒน์ เป้าไธสง
สาขา ช่างก่อสร้าง 2542
ทำงานที่ KE KORAWIT ENGINEERING
ที่อยู่ 288/53 หมู่3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทร 0899451686
นายสมบัติ วันโน
สาขา ช่างก่อสร้าง 2544
ทำงานที่ แขวงการทางศรีสะเกษ
ที่อยู่ 100 ม.13 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
เบอร์โทร 045916533
นางสาวanna kaew
สาขา ช่างก่อสร้าง 2541
ทำงานที่ C-TECH
ที่อยู่ 77/1 หมู่4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง.จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร 0883425813
นายวีระวัฒน์ เป้าไธสง
สาขา ช่างก่อสร้าง 2542
ทำงานที่ บริษัท KE
ที่อยู่ 288/53 หมู่ที่3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทร 0899451686
นายอรรนพ ไทรเทพย้ม
สาขา ช่างก่อสร้าง 2542
ทำงานที่ อบต.แม่ลา
ที่อยู่ อบต.แม่ลา ม.2 อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์โทร 0831985410
นายธาร เชาว์ทวี
สาขา ช่างก่อสร้าง 2541
ทำงานที่ มหานคร
ที่อยู่ 54 ตรอกไฟฟ้า ถนนมุขมนตรี
เบอร์โทร 0959571827
นายนิกร กันทะนัน
สาขา ช่างก่อสร้าง 2558
ทำงานที่ เชียงใหม่
ที่อยู่ เชียงใหม่
เบอร์โทร 0892110045
นายประดิพัทธ์ มงคล
สาขา ช่างก่อสร้าง 2542
ทำงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 3 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทร 0816513118
นายปฐมชัย คำภูนอก
สาขา ช่างก่อสร้าง 2547
ทำงานที่ กรุงเทพฯ
ที่อยู่ 120/388 พฤกษา 74/3 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร 0862251461
นายพนไพฑูรย์ คิดรอบ
สาขา ช่างก่อสร้าง 2542
ทำงานที่ อบต.มะค่า อ.โนนสูง
ที่อยู่ 238 ม.4 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทร 0819673884
นายพิษณุ ธนวิสิทธิพงศ์
สาขา ช่างก่อสร้าง 2560
ทำงานที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานนครราชสีมา
ที่อยู่ 20 ตรอกสำโรงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร 0623682516
นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณดี
สาขา ช่างก่อสร้าง 2562
ทำงานที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
ที่อยู่ 188/1 ม.17 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
เบอร์โทร 0887269763